เรือ วรินทิรา เฮ้าส์โบ๊ท

Package  D   โปรแกรมการท่องเที่ยว  3 วัน 2 คืน  ( งดให้บริการชั่วคราว )
 
  โปรแกรม   D.  ( 3 วัน 2 คืน )  

  ตารางเวลา
 
  วันแรก  
 
  12.00  น พร้อมกันที่ท่าเทียบเรือ ไร่ วรรณ-วาลย์  เขื่อนศรีนครินทร์  อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี  
               เช็คอินบนเรือ พนักงานนำกระเป๋าเดินทางเข้าไว้ตามห้องพักของแต่ละคน  
  ทุกคนพร้อมกันที่ห้องรับรองชั้นสอง  
               พนักงานบริการเครื่องดื่มต้อนรับ
 
  12.30  น เรือเริ่มออกเดินทางออกจากท่าเทียบเรือ  
             แนะนำข้อควรทราบแก่นักท่องเที่ยว     
               นำคณะนักท่องเที่ยวนั่งเรือชมทัศนียภาพ วิวทิวทัศน์ วิถีชีวิตชาวแพ รอบทะเลสาปเหนือเขื่อนศรีครินทร์  
    ประมาณ  3 ชั่วโมง  
 
  14.30  น รับประทานอาหารว่างบนเรือ
 
  15.30  น เรือจอดพักค้างคืนบริเวณเกาะกลางทะเลสาป
 
  18.30  น ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น  
               รับประทานอาหารเย็นบนเรือ
 
  20.00  น พักผ่อนตามอัธยาศัย  
   
  วันที่ สอง  
 
  06.00  น ตื่นเช้าทำกิจวัตรส่วนตัว  
              ชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
 
  07.00  น รับประทานอาหารเช้าบนเรือ  
 
  08.00  น เรือเริ่มออกเดินทางพาชมบรรยากาศทะเลสาปยามเช้า  
 
  11.30  น เรือจอดที่ทางเข้าน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
 
  12.00  น รับประทานอาหารกลางวัน
 
  13.00  น เที่ยวชม เล่นน้ำตก ( ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง )  
 
  17.30 น กลับเข้าที่พักบนเรือ  
 
วันที่สาม
 
07.00 น.                     รับประทานอาหารเช้า
 
08.00 น.                     เรือเริ่มออกเดินทางกลับ
                                 (ใช้เวลาประมาณ 4 ชั่วโมง )   
                               
12.00 น.                     รัประทานอาหารกลางวัน 
 
14.00 น.                     ถึงท่าเรือ 
 
 
 
หมายเหตุ  
 
  ฟรีเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง  ( ยกเว้นเครื่องดื่มประเถทมีแอลกอฮอลและน้ำอัดลม )  
  เครื่องดื่มประเภทมีแอลกอฮอล มีบริการบนเรือในราคาปกติ  
   
   
  ทีมงานขอสงวนสิทธิในการโปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม