โปรแกรม สองวัน หนึ่งคืน ( กรณีเช่าเหมาลำ )

ราคา              5,500 บาท/ท่าน
ราคาเริ่มต้น  110,000 บาท / 20 ท่าน
จำนวนนักท่องเที่ยวไม่เกิน   30  ท่าน


เพคเกจรวม  :

เครื่องดื่มต้อนรับ
อาหารเช้า                 1  มื้อ
อาหารกลางวัน           2  มื้อ
อาหารกลางเย็น          1  มื้อ  ( แบบ  BBQ หรือ  อาหารชุด )
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์วันที่ 1
13.00  น. พร้อมกันที่ท่าเทียบเรือ ไร่วรรณ-วาลย์  ท่ากระดาน เขื่อนศรีนครินทร์  อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี
                                 เช็คอินบนเรือ พนักงานนำกระเป๋าเดินทางเข้าไว้ตามห้องพักของแต่ละคน
                                 ทุกคนพร้อมกันที่ห้องรับรองชั้นสอง
                                 พนักงานบริการเครื่องดื่มต้อนรับ
                                 เรือเริ่มออกเดินทาง
                                 แนะนำข้อควรทราบแก่นักท่องเที่ยว    
                                 นำคณะนักท่องเที่ยวนั่งเรือชมทัศนียภาพ วิวทิวทัศน์ วิถีชีวิตชาวแพ รอบทะเลสาปเหนือเขื่อนศรีครินทร์
14.30  น. รับประทานอาหารว่างบนเรือ
16.30  น. เรือจอดพักค้างคืนบริเวณเกาะกลางทะเลสาป
18.30  น. ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น
                                รับประทานอาหารเย็นบนเรือ  
20.00  น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2
06.00  น. ตื่นเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
07.00  น. รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
08.30  น. เรือออกเดินทางกลับ
12.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00  น. ถึงท่าเรือ ไร่วรรณ-วาลย์  ท่ากระดาน   เขื่อนศรีนครินทร์
                               ส่งทุกท่านกลับบ้าน โดยสวัสดิภาพ

***โปรแกรม การเดินทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม Charter Price

We welcome group and private charter to meet your occasion.
Warintira house-boat offers unique package for group to get
a glimpse  of serene and majestic views of reservoir above the
Srinakarind Dam with an affordable prices.
Package of two days and one night on board Warintira House-Boat 


includes :-

1 Breakfast
2 Lunch
1 Dinner ( BBQ or menu set )
and unlimited soft-drink, coffee and tea
Charter' s price is 110,000 Baht ( Approx.. US$ 3,666.00 )
for maximum 20 guests.  Addition 5,500 Baht ( US$ 183.00)
for each guest thereafter. Children ages 8 under and 
accompanied with parent is free.  A 50 % non refundable 
deposit is required at the time of reservation.
The balance must be paid in full , 3 days, prior to boarding
the boat.