สถานที่ตั้งเรือ :

ไร่ วรรณ - วาลย์

ท่ากระดาน  เขื่อนศรีนครินทร์  อำเภอศรีสวัสดิ์ 
จังหวัดกาญจนบุรี   

โทร. 081 5654925,099-1459888

อีเมล์ : chanchai.sikarin@gmail.com

Line ID : ctt0501


 

Plese fill in contact form