โปรแกรม สามวัน สองคืน ( กรณีเช่าเหมาลำ )

ราคา              9,500 บาท/ท่าน
ราคาเริ่มต้น  145,000 บาท / 15 ท่าน
จำนวนนักท่องเที่ยวไม่เกิน   30  ท่าน


เพคเกจรวม  :

เครื่องดื่มต้อนรับ
อาหารเช้า                  2  มื้อ
อาหารกลางวัน           2  มื้อ
อาหารกลางเย็น         2  มื้อ  ( แบบ  BBQ หรือ  อาหารชุด )
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์วันที่ 1
13.00  น. พร้อมกันที่ท่าเทียบเรือ ไร่ วรรณ-วาลย์  ท่ากระดาน เขื่อนศรีนครินทร์  อำเภอศรีสวัสดิ์  จังหวัดกาญจนบุรี
                                 เช็คอินบนเรือ พนักงานนำกระเป๋าเดินทางเข้าไว้ตามห้องพักของแต่ละคน
                                 ทุกคนพร้อมกันที่ห้องรับรองชั้นสอง
                                 พนักงานบริการเครื่องดื่มต้อนรับ
                                 แนะนำข้อควรทราบแก่นักท่องเที่ยว    
                                
14.30  น. รับประทานอาหารว่างบนเรือ
               พักค้างคืน ในทะเลสาป ไร่วรรณ-วาลย์
18.30  น. ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น
               รับประทานอาหารเย็นบนเรือ  
20.00  น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 2
06.00  น. ตื่นเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
07.00  น. รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
08.00  น. เรือเริ่มออกเดินทางพาชมบรรยากาศทะเลสาปยามเช้า
12.30  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30  น. เรือจอดที่ทางเข้าน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น
               เดินขึ้นชมน้ำตกห้วยแม่ขมิ้น ซึ่งเป็นน้ำตกที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
15.30  น. รับประทานอาหารว่างบนเรือ
               เรือจอดพักค้างคืนกลางทะเลสาป เขื่อนศรีนครินทร์
18.30  น. ชมพระอาทิตย์ตกยามเย็น
               รับประทานอาหารเย็นบนเรือ
20.00  น. พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
 
วันที่ 3
06.00  น. ตื่นเช้าชมพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้า
07.00  น. รับประทานอาหารเช้าบนเรือ
08.30  น. เรือออกเดินทางกลับ
12.00  น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00  น. ถึงท่าเรือ ไร่วรรณ-วาลย์   ท่ากระดาน  เขื่อนศรีนครินทร์
                             ส่งทุกท่านกลับบ้าน โดยสวัสดิภาพ


***โปรแกรม การเดินทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  Charter Price
We welcome group and private charter to meet your occasion.
Warintira house-boat offers unique package for group to get
a glimpse  of serene and majestic views of reservoir above the
Srinakarind Dam with an affordable prices.
Package of three days and two nights on board Warintira House-Boat 

includes :-
2 Breakfast
2 Lunch
2 Dinner ( BBQ or menu set )
and unlimited soft-drink, coffee and tea
Charter' s price is 145,000 Baht ( Approx.. US$ 4,833.00 )
for maximum 20 guests.  Addition 9,500 Baht ( US$ 300.00)
for each guest thereafter. Children ages 8 under and 
accompanied with parent is free.  A 50 % non refundable 
deposit is required at the time of reservation.
The balance must be paid in full , 3 days, prior to boarding
the boat.